UTDANNELSE

 

Camilla Carcary

Kognitiv Atferdsterapeut

Jeg er utdannet Cand. Polit i bunn med hovedfag i pedagogikk fra NTNU. Har et årsstudium i Familierådgivning fra HiØ og ble i 2019 ferdig med spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse med fordypning i Kognitiv Atferdsterapi fra RBUP.

Har jobbet primært i PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) siden 2000, med 3 års erfaring som leder i PPT fra 2010-2013. 

Jeg har holdt på med hest siden jeg var liten jente, det har vært en lidenskap så langt tilbake jeg kan huske. På gården har vi nå 10 hester som er våre egne. Hestene trenes med god kunnskap i hestens atferd og "språk", og vi bruker mye tid på å jobbe med hestene fra bakken før både innkjøring og innridning. 

Jeg har mye kompetanse på arbeid med barn/unge med sosiale og emosjonelle vansker/atferdsvansker, angst og depresjon, samt forskjellige type diagnoser. Jeg har også testkompetanse i forhold til evneutredning med bruk av Wechsler-tester (WPPSI, WISC og WAIS) og Leiter-3 (non-verbal evnetest). Jeg bruker også annet utrednings- og testverktøy (CBCL, BYI II m.fl).